^
A
A
A

Betingelser for bruk

 
, Medisinsk redaktør
Sist anmeldt: 09.06.2019
 
Fact-checked
х

Alt iLive-innhold blir gjennomgått med medisin eller faktisk kontrollert for å sikre så mye faktuell nøyaktighet som mulig.

Vi har strenge retningslinjer for innkjøp og kun kobling til anerkjente medieområder, akademiske forskningsinstitusjoner og, når det er mulig, medisinsk peer-evaluerte studier. Merk at tallene i parenteser ([1], [2], etc.) er klikkbare koblinger til disse studiene.

Hvis du føler at noe av innholdet vårt er unøyaktig, utdatert eller ellers tvilsomt, velg det og trykk Ctrl + Enter.

23 February 2012, 10:58

Les disse vilkårene og betingelsene for bruk nøye før du bruker dette nettstedet.

Ved å bruke dette nettstedet, godtar du disse vilkårene og betingelsene for bruk. Hvis du ikke er enig med alle disse vilkårene og betingelsene for bruk, ikke bruk dette nettstedet!

Disse vilkårene gjelder for nettsteder som er beregnet for bruk av forbrukerne (ikke-profesjonelle) for ikke-kommersielle, personlige, familie- eller husholdningsformål, inkludert iLive.com.ua, iLiveOK.ru, iLiveOK.com, inkludert underdomener og mobile versjoner av disse nettstedene (vi samlet kaller vi disse nettstedene "iLive", "iLive Site" eller "Site").

Disse vilkårene og betingelsene for bruk kan endres eller suppleres når som helst. Din fortsatte bruk av iLive-nettstedet betyr at du godtar disse endringene.

Nettstedet gir ikke medisinsk rådgivning.

Innholdet på iLive-nettstedet, for eksempel tekst, grafikk, bilder, informasjon som er innhentet fra lisensinnehavere av iLive, og andre materialer som finnes på iLive-nettstedet ("Content"), er kun ment som informasjonsformål. Innholdet er ikke ment å erstatte faglig medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Rådfør deg alltid med legen din eller annen kvalifisert medisinsk profesjonell med eventuelle spørsmål du måtte ha angående helsetilstanden din. Forsøk aldri profesjonell medisinsk rådgivning og ikke utsette et besøk til legen, uansett hva du leser på iLive-nettstedet!

Hvis du mener at du trenger akuttmedisinsk behandling, kontakt lege eller beredskapstjeneste umiddelbart. ILive anbefaler ikke eller anbefaler noen spesifikke tester, leger, produkter, prosedyrer, meninger eller annen informasjon som kan nevnes på nettstedet. Ved å bruke all informasjon som er publisert på iLive, handler du utelukkende på egen risiko.

Barns privatliv

Vi er forpliktet til å beskytte barnas personvern. ILive-nettstedet er ikke utformet eller ment for barn under 13 år. ILive samler ikke personlig informasjon om noen personer med mindre vi vet at han eller hun er under 13 år. Foreldre eller verge er eneansvarlig for å sikre kontroll over bruken av iLive-nettstedet av mindreårige. Foreldre eller verge tar også fullt ansvar for tolkningen og bruken av all informasjon eller tjenester som tilbys gjennom iLive-nettstedet angående mindreårige.

Bruk av materialer

Alt materiale som er lagt ut på dette nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett i EU og i utlandet. ILive tillater deg å vise eller laste ned en kopi av materialet på iLive-nettstedet utelukkende for din personlige, ikke-kommersielle bruk hvis du sender opphavsrettserklæringen ved slutten av materialet, for eksempel: "iLive.com.ua Alle rettigheter reservert" og andre merknader (aktiv lenker, ikke forbudt for indeksering) om opphavsrett og eiendomsrettigheter som finnes i innholdet.

Tittelen på materialet fortsetter å tilhøre iLive eller dets lisensgivere. Eventuell bruk av materiale som ikke er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene og betingelsene, er et brudd på disse vilkårene og kan krenke opphavsrett, varemerker og andre lover. Innholdet kan endres eller fjernes uten forvarsel av iLive. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her er reservert for iLive og dets lisensgivere.

Hvis du bryter med noen av disse vilkårene, avslutter din tillatelse til å bruke materialene automatisk, og du må umiddelbart ødelegge eventuelle kopier du lager fra hvilken som helst del av materialet.

Ansvar for iLive og dets lisensgivere

Bruk av iLive-nettstedet og innholdet er på egen risiko.

Når du bruker iLive-websiden, vil informasjon bli overført via en infrastruktur som kan være utenfor kontrollen og jurisdiksjonen til iLive og dets leverandører. Derfor er iLive ikke ansvarlig for forsinkelse, feil, avbrudd eller skade på data eller annen informasjon som sendes i forbindelse med bruken av iLive-nettstedet.

ILive-nettstedet og innholdet er gitt på en "som er" basis. Ilive, DERES LISENS og leverandører, SÅ LANGT bestemt lov, GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, LOVFESTET ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET, UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTS RETTIGHETER OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Uten begrensning av det foregående gir iLive, dets lisensgivere og dets leverandører ingen garantier eller garantier vedrørende følgende:

 • Nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten, aktualiteten eller aktualiteten til innholdet, programvaren, teksten, grafikken, koblingene eller meldingene som tilbys på iLive-nettstedet.
 • Tilfredsstille eventuelle regjeringsforskrifter som krever offentliggjøring av reseptbelagte legemiddelopplysninger eller godkjenning eller overholdelse av programvare for innhold som finnes på iLive-nettstedet.

ILive, dets lisensgivere, leverandører eller tredjeparter nevnt på iLive-nettstedet skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for eventuelle skader (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader, personskade eller død på grunn av ulovlige handlinger, tapte fortjeneste eller tap påløpt som følge av tap av data eller forretningsterminering) som følge av bruken eller manglende evne til å bruke iLive-nettstedet eller dets innhold basert på en garanti, kontrakt, delikt eller annen juridisk teori og Uansett om iLive, dets lisensgivere, dets leverandører eller tredjeparter nevnt på iLive-nettstedet, blir varslet om muligheten for slik skade. ILive, dets lisensgivere, dets leverandører eller tredjeparter nevnt på iLive-nettstedet, er ikke ansvarlig for personskade, inkludert død, forårsaket av din bruk eller feilaktig bruk av nettstedet, innholdet eller de offentlige områdene (som definert nedenfor). Rettelser i samsvar med disse vilkårene er eksklusive og begrensede til de som er uttrykkelig fastsatt i disse vilkårene.

Egendefinerte materialer

Personlige opplysninger du sender til iLive, styres av iLives personvernregler. Ved uoverensstemmelser mellom disse vilkårene og iLive-personvernspolitikken, vil disse vilkårene forutse.

Nettstedet inneholder funksjoner (inkludert meldingsbrett, spørsmål til eksperter, brukeranmeldelser, kommentarer, etc.) som tillater brukere å lage innhold på nettstedet (kollektivt, "offentlige soner"), samt laste opp innhold til sosiale nettverk plattformer ( inkludert, men ikke begrenset til, Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram og Pinterest, samlet, Social Networking Platform). Du samtykker i at du ikke vil laste opp eller overføre noen meldinger eller innhold av noe slag til offentlige områder eller sosiale nettverkplattformer som bryter med eller krenker ens rettigheter. Ved å sende meldinger eller innhold til offentlige områder eller sosiale nettverkplattformer, godtar du at slik informasjon ikke er konfidensiell, uavhengig av formålet. Det er viktig å merke seg at iLive ikke er ansvarlig for handlingene, bruksvilkårene eller retningslinjene til noen sosiale nettverk plattform. Før du bruker en nettsamfunn for sosiale nettverk, bør du være kjent med bruksvilkårene og retningslinjene, inkludert personvernreglene.

Hvis du sender informasjon, er du enig i at du ikke sender eller sender iLive via e-post (inkludert e-postadressene som er oppført på Kontakter-siden) noen melding eller innhold som bryter med eller krenker hvis -or rettigheter. Hvis du sender informasjon, ide, konsept eller oppfinnelse til iLive via e-post, godtar du at slik informasjon ikke er konfidensiell, uavhengig av formålet.

Hvis du publiserer informasjon i et fellesnettverk eller et sosialt nettverksplattform, eller hvis du sender informasjon, ide, konsept eller oppfinnelse til iLive via e-post, gir du automatisk eller garanterer at eieren av slikt innhold eller immateriell rett direkte tilgitt iLive (royalty- gratis), evigvarende, uigenkallelig, verdensomspennende ikke-eksklusiv lisens til bruk, reprodusere, opprette avledede verk, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, bruke IX og displaymeldinger eller innhold på et hvilket som helst medium, og i en hvilken som helst form eller format, som allerede er kjent, eller i en hvilken som helst måte ennå ikke oppfunnet. ILive kan underlicensiere sine rettigheter gjennom flere nivåer av underlicenser. Hvis du vil ha informasjon om en bedrift, ideer, konsepter eller oppfinnelser for å være privat eller personlig, ikke publiser dem i offentlig sone eller den sosiale nettverkplattformen, og send ikke den til iLive via e-post. Vi prøver å svare på alle e-postmeldinger i tide, men vi kan ikke alltid gjøre det.

Egendefinerte materialer - bilder, video, lydfiler

Du samtykker i å legge ut eller laste opp bare mediefiler (for eksempel bilder, video eller lyd) på iLive-nettstedet eller på den sosiale nettverkplattformen du har opprettet selv, eller som du har alle rettigheter til å overføre og lisensiere, og som ikke bryter med varemerket, opphavsrett, konfidensialitet eller andre rettigheter til noen annen person. Bilder eller videoer av kjendiser, filmer og tegneserier er vanligvis beskyttet av opphavsrett.

For å beskytte ditt privatliv, er du enig i at du ikke vil sende noe som inneholder personlig informasjon (som ditt navn, telefonnummer, e-postadresse eller nettadresse) til din eller noen andre. Det er forbudt å laste opp filer som bilder eller videoer av andre personer uten deres tillatelse.

Ved å laste opp eventuelle mediefiler på iLive-websiden eller på den sosiale nettverkplattformen, garanterer du at du har tillatelse fra alle personer som er avbildet der du publiserer og gir rettighetene som er beskrevet her. Del aldri et bilde eller en video med noen andre, med mindre du har eksplisitt tillatelse.

Det er strengt forbudt å laste opp filer av noe slag som inneholder uttrykk for hat, vold, støtende bilder eller oppførsel, uanstendighet, pornografi, seksuelt eksplisitte bilder eller materiale som kan føre til sivile eller strafferettslige ansvar i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter. Kan være i strid med disse vilkårene, iLive-annonseringspolitikken og iLive-personvernreglene.

Du godtar at du ikke laster ned materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller dette nettstedet.

Ved å laste opp eventuelle mediefiler til iLive-nettstedet eller den sosiale nettverkplattformen, for eksempel et bilde eller en video, gir du iLive en evig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende lisens for bruk, kopiering, utskrift, visning, gjengivelse, endring, publisering, overføring og distribusjon i media. Massemedier; (b) du anerkjenner at enhver person som er avbildet i de oppgitte filene (eller, hvis en mindre, hans forelder / foresatte) tillater iLive å bruke, kopiere, skrive ut, vise, spille, modifisere, publisere, overføre og distribuere filer og materiale publisert i slike medier; og (c) du samtykker i å frigjøre iLive og dets tilknyttede selskaper, styremedlemmer, offiserer og ansatte fra eventuelle krav og utgifter, inkludert advokatavgifter, hvis du bryter med kravene og betingelsene beskrevet i dette dokumentet.

ILive forbeholder seg retten til å redigere all informasjon før du legger ut på nettstedet og for å slette informasjon av hvilken som helst grunn når som helst uten forhåndsvarsel etter eget skjønn.

Passord

ILive har flere verktøy som lar deg registrere og lagre informasjon. Du er ansvarlig for å ta alle rimelige skritt for å sikre at ingen har uautorisert tilgang til passordene dine eller iLive-kontoer. Du er eneansvarlig for (1) overvåking av lagring og bruk av innlogging og passord; (2) autorisere, vise, kontrollere tilgang til og bruk av din iLive-konto og passord; (3) En rask melding i iLive, hvis du tror at kontoen din eller passordet er blitt kompromittert, eller om det er annen grunn du trenger for å deaktivere passordet. For å sende oss en epost, bruk linken "Kontakt oss" nederst på hver side av nettstedet vårt. Du gir iLive og alle andre personer eller organisasjoner som deltar i arbeidet på nettstedet, rett til å overføre, spore, hente, lagre og bruke informasjonen din i forbindelse med driften av nettstedet. ILive kan ikke og vil ikke være ansvarlig for all informasjon du oppgir, eller for deg eller en tredjepart å bruke informasjon som sendes eller mottas ved hjelp av iLives verktøy og tjenester.

ILive samfunn, offentlige områder og sosiale nettverk plattformer

Hvis du bruker et offentlig område, for eksempel meldingsbrett, kommentarer, ekspertvurderinger, brukeranmeldelser eller andre samfunnsdeltakere, eller publiserer noe på en hvilken som helst Social Networking Platform, er du eneansvarlig for dine egne innlegg, konsekvensene av å publisere disse innleggene og din avhengighet av eventuelle meldinger som finnes i offentlige områder eller på sosiale nettverk plattformer. ILive og dets lisensgivere er ikke ansvarlige for konsekvensene av innlegg i offentlige områder eller på de sosiale nettverkplattformene. I tilfeller der du føler deg truet eller du føler at noen andre er i fare, bør du straks kontakte din lokale politimyndighet. Hvis du mener at du trenger akuttmedisinsk behandling, kontakt lege eller beredskapstjeneste umiddelbart.

Med tanke på muligheten for å bruke offentlige områder og sosiale nettverkplattformer, godtar du at følgende handlinger er et betydelig brudd på disse vilkårene og betingelsene:

 • Bruk av offentlig sone eller den sosiale nettverksplattformen for ethvert formål i strid med lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover;
 • Publisering av materialer som bryter med andres immaterielle rettigheter eller retten til privatliv eller andre personer;
 • Publisering ulovlig, uanstendig, ærekrenkende, truende, plagsom, fornærmende, ærekrenkende, hatefulle eller uakseptabel, ifølge ILive, materiale om enhver annen person eller organisasjon;
 • Publisering av reklame eller forretnings tilbud;
 • Obstruksjon, etter en advarsel, å roligt diskutere noe eller publisere kommentarer som ikke er relatert til emnet som diskuteres (med mindre det er enighet om at diskusjonen er ledig);
 • Spam mailings (inkludert "brev av lykke") eller ordninger av noen pyramider;
 • Gi deg selv som en annen person;
 • Spredningen av virus eller annen ondsinnet datakode;
 • Enhver samling (høsting, skraping) av informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten å identifisere dem, for publisering eller visning av kommentarer;
 • Tillat at noen bruker legitimasjonene dine til å legge inn eller vise kommentarer;
 • Publisering av samme notat mer enn en gang (spam); eller

Eventuelle andre tiltak som hindrer eller forbyder enhver annen person å bruke offentlig sone, den sosiale nettverksplattformen eller nettstedet, eller iLives mening, skaper risikoen for ethvert ansvar eller skader av noe slag for iLive, noen av sine kunder eller leverandører.

ILive forbeholder seg retten (men ikke forpliktet) til å gjøre noe eller alt av følgende:

 • Ta opp dialog i offentlige chatrom.
 • Kontroller om meldingene oppfyller vilkårene i denne delen, og bestem etter eget skjønn om sletting eller forespørsel om å slette meldingen.
 • Slett meldinger som er støtende, ulovlige, provoserende eller som ikke overholder disse vilkårene og betingelsene for bruk.
 • Opphør brukertilgang til alle eller alle de offentlige områdene og / eller iLive-nettstedet for brudd på disse vilkårene.
 • Spor, rediger eller avslør eventuelle innlegg i offentlige områder eller på den sosiale nettverkplattformen.
 • Rediger eller slett eventuelle meldinger som er lagt ut på iLive-nettstedet, uavhengig av om disse meldingene bryter disse kravene.

ILive eller dets lisensgivere har ikke noe ansvar for brukerne av iLive-nettstedet eller andre personer eller organisasjoner for å utføre eller unnlate å utføre de ovennevnte handlingene.

Annonser, søk og lenker til andre nettsteder

ILive kan gi koblinger til tredjeparts nettsteder. ILive kan også velge bestemte nettsteder som prioriterte svar på søkene du oppgir, og iLive kan være enig om at annonsører kan svare på bestemte søk med annonser eller sponset innhold. ILive anbefaler ikke eller støtter innhold på nettsteder fra tredjeparter. ILive er ikke ansvarlig for innholdet i tilknyttede tredjeparts nettsteder, nettsteder som er opprettet på iLive-siden, tredjeparts nettsteder som er levert som søkeresultater eller tredjepartsannonser, og gir ingen uttrykk for innholdet eller nøyaktigheten. Bruk av tredjeparts nettsteder er på egen risiko og avhenger av vilkårene for bruk av slike nettsteder. ILive støtter ikke noe produkt, tjeneste eller behandling som er annonsert på iLive-nettstedet. For mer informasjon, les vår  annonseringspolicy.

Kompensasjon

Du samtykker i å beskytte og skjule iLive, dets offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører fra eventuelle krav, skader, krav eller forpliktelser, og å refundere alle kostnader, inkludert, uten begrensning, rimelig betaling av advokatsalærer og juridiske kostnader, som oppstår som følge av eller som følge av brudd på disse vilkårene.

Generelle forhold

ILive hevder ikke at et hvilket som helst iLive-nettsted og innhold er passende eller kan brukes på ethvert geografisk sted. Tilgang til innholdet kan ikke være lovlig for enkelte personer eller i enkelte land. Hvis du åpner iLive-områdene, gjør du det på egen risiko og ansvar og er ansvarlig for overholdelse av lovene i din jurisdiksjon.

Følgende bestemmelser forblir i kraft etter utløpet eller opphør av disse vilkårene og betingelsene: Ansvar for iLive og dets lisensgivere, Brukermaterialer, Brukermaterialer - bilder, video, lydfiler, kompensasjon, jurisdiksjon og generelle vilkår.

Jurisdiksjon

Du er helt enig i at den eksklusive jurisdiksjonen for enhver tvist med iLive eller de som på noen måte er knyttet til din bruk av iLive-nettstedet tilhører domstolene i Storbritannia, og du godtar direkte utøvelse av personlig jurisdiksjon ved domstolene i Storbritannia i forbindelse med slike tvist, herunder eventuelle krav knyttet til iLive eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, ansatte, entreprenører, offiserer, direktører, teletjenester og innholdsleverandører.

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt lovgivningen i Storbritannia uten å overholde lovens prinsipper. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig for en domstol som har kompetent jurisdiksjon, påvirker ugyldigheten av slik bestemmelse ikke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene, som forblir i full kraft og virkning. Ingen frafall av noen av disse vilkårene anses å være årsaken til et slikt frafall i fremtiden.

Opphavsrettsbeskyttelse

Hvis du mener at materiale som er tilgjengelig på nettstedet, tilsidesætter opphavsretten din, kan du be om å fjerne disse materialene fra denne nettsiden via e-post, bruk koblingen "Kontakt oss" nederst på hver side av nettstedet vårt, og gir følgende informasjon:

 • Identifiser opphavsrettsbeskyttet materiale, rettighetene som, etter din mening, krenkes. Beskriv materialet, spesifiser kopien eller plasseringen (for eksempel URL) for din autoriserte versjon av arbeidet.
 • Identifiser det materialet du mener er et brudd og dets plassering på ILive-nettstedet. Vennligst beskriv materialet og gi oss URL eller annen relevant informasjon som gjør at vi kan finne materialet.
 • Ditt navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • En erklæring som du oppriktig tror at bruken av materialene ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dets agent eller loven.
 • Erklæringen om at informasjonen du oppgav, er nøyaktig og indikerer at "under straff av perjury" er du opphavsrettsinnehaveren eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren.
 • Bekreft denne klagen med signaturen eller dens elektroniske ekvivalent til opphavsrettsinnehaveren eller autorisert representant.

For å beskytte rettighetene til opphavsrettseier følger iLive under slike omstendigheter en policy om å lukke kontoer for abonnenter og brukere av nettstedet som er opphavsrettsbrudd.

Endelige vilkår

Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i den spesifikke "juridiske merknaden" på iLive-nettstedet, utgjør disse vilkårene og iLive-personvernreglene hele avtalen mellom deg og iLive angående bruken av iLive-nettstedet og innholdet.

Takk for samarbeidet ditt. Vi håper du finner iLive-websiden nyttig og praktisk å bruke! Spørsmål eller kommentarer angående dette nettstedet, inkludert eventuelle rapporter om ødelagte koblinger, kan sendes inn ved hjelp av vårt kontaktskjema. Vi prøver å svare på alle e-postmeldinger i tide, men på grunn av deres nummer har vi ikke alltid muligheten til å gjøre det.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.